Efektywna Komunikacja

CEL SZKOLENIA

  • Zwiększenie świadomości cech osobowości na styl komunikowania się i sposobów na dotarcie do osób o rożnych typach osobowości
  • Nauka i rozwój posiadanych kompetencji komunikacyjnych, poprawa umiejętności asertywnej komunikacji
  • Ćwiczenie umiejętności efektywnego komunikowania się werbalnego i niewerbalnego
  • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
  • Poprawa umiejętności autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Sprawdź sczegóły
Termin

2018-09-12

(Płatne)
Branża:

Kompetencje miękkieTrening współpracy zawodowej

CEL SZKOLENIA

  • Lepsze poznanie się
  • Diagnoza stanu współpracy w zespole – określenie dysfunkcji
  • Wzmocnienie współpracy w zespole, na bazie zaufania i zaangażowania a także rozwój odpowiedzialności i nastawienia na rezultaty
  • Podniesienie efektywności zespołu

Sprawdź sczegóły
Czas trwania: 2 dni
Termin

od 2018-09-13

do 2018-09-14

(Płatne)
Branża:

Kompetencje miękkie