kolo ratunkowe malopolska

Projekt stażowy „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski”

Celem projektu „Koło ratunkowe – kompleksowy program wsparcia młodych i biernych zawodowo osób z Małopolski” jest zwiększenie do końca 2018 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018.

ikonka-innowacje-blekit

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu wezmą udział w:

 • 3 miesięcznym płatnym stażu zawodowym (997,40 zł /miesiąc)
 • szkoleniach zawodowych ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł za 150 h szkolenia) wraz ze zwrotem kosztów dojazdu
 • indywidualnym doradztwie zawodowym (4 h) i poradnictwie psychologicznym (6 h)
 • grupowym doradztwie zawodowym (16 h)
 • coachingu motywacyjnym i zawodowym (6 h)
 • pośrednictwie pracy (średnio 20 h)

ikonka-badanie-blekit

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 15-29 lat
 • biernych zawodowo
 • nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu 
 • mieszkańców woj. małopolskiego
 • należące do co najmniej jednej z grup osób: 
  • niepełnosprawnych
  • zamieszkujących gminy słabo zagęszczone (wg. DEGURBA) położone poza ZIT

 

Rekrutacja do projektu trwa od dnia 23 lutego 2018 r. Dokumenty będą przyjmowane do 23 lutego 2018 r. lub do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób. Dokumenty rekrutacyjne można składać w naszym biurze pod adresem ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

 

ikona niebieska

Dokumenty projektowe:

 

strzałka błękit

Masz poniżej 30 lat, nie możesz znaleźć pracy i szukasz płatnego stażu lub szkolenia?
strzałka błękit A może jesteś przedsiębiorcą i szukasz stażysty?

 ikonka-wspolpraca-blekit

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 735 206 979 

nowysacz@projektancikariery.pl

ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz

 

FE_POWER_poziom_pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Podziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 375 959,20 zł.