www_główna_projekty

Projekt szkoleniowy „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer”

 

Celem projektu „Nie straszny nam obcy język, nie straszny nam komputer” jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 192 osób (96 kobiet i 96 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (j.angielski lub. j. niemiecki) oraz nauczyć się podstawowej obsługi komputera. 

 

ikonka-innowacje-blekit

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy projektu bezpłatnie wezmą udział kolejno w:

  • indywidualnej diagnozie potrzeb rozwojowych z doradcą zawodowym, w ramach których otrzymają portfolio 
  • kursie językowym (do wyboru język angielski lub niemiecki) trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem TGLS na poziomie A2
  • kursie komputerowym trwającym 120 h, zakończonym certyfikatem ECCC

 

Diagnoza obejmować będzie testy sprawdzające znajomość języków oraz obsługi komputera, rozmowę z lektorem oraz określenie słabych i mocnych stron, a także motywacji. Uczestnicy po diagnozie kierowani będą na kursy językowe, po zakończeniu których, wezmą udział w kursach komputerowych. Nabyte umiejętności poświadczone zostaną powszechnie uznawanymi certyfikatami (egzaminy wewnętrzne oraz zewnętrzne). 

 

logo języki i komputery

 

Obydwa kursy prowadzone będą w grupach maksymalnie 12 osobowych. Zajęcia odbywać się będą w terminach dogodnych dla uczestników (również po godzinach pracy oraz weekendy).  Częstotliwość zajęć będzie dostosowana do możliwości uczestników, jednak nie mniejsza niż 2 spotkania po 3 h w tygodniu. Kursy odbywać się będą w różnych miejscowościach Opolszczyzny w zależności od ilości chętnych z danego obszaru. 

 

 

zobacz ogłoszenie

 

Projekt skierowany jest do osób:

  • zamieszkujących na terenie woj. opolskiego
  • w wieku powyżej 18 lat
  • preferowane są osoby bezrobotne, powyżej 50 roku życia, z terenów wiejskich, o niskich kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne (dodatkowe punkty)

 

Kursy organizowane będą od 1 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym, rozpoczął się 1 czerwca i potrwa maksymalnie do października 2017 r. W celu przystąpienia do projektu prosimy o uzupełnienie formularza i przesłanie jego skanu lub zdjęcia na adres projekty@projektancikariery.pl

 

Dokumenty projektowe:

  • formularz 

 

 

 

 

ikonka-wspolpraca-blekit

Chcesz bezpłatnie nauczyć się podstaw języka angielskiego/niemieckiego i podnieść swoje umiejętności z obsługi komputera? 

Masz powyżej 18 lat i mieszkasz w województwie opolskim?

A może jesteś przedsiębiorcą z województwa opolskiego i chcesz przeszkolić swoich pracowników?

 

 

ikonka-badanie-blekit

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+ 48 881 960 440
+48 788 112 911

projekty@projektancikariery.pl

facebook

 

Projekt realizujemy w partnerstwie z Perfect English Małgorzata Stonelogo Perfect English_duże

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 09 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.03 – Wsparcie kształcenia ustawicznego, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest w szczególności dla osób bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie, o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych. 

 

3 logo UE