Firma Projektanci Kariery to sprawdzony i elastyczny partner w zakresie doradztwa personalnego oraz szkoleniowego wsparcia przedsiębiorstw. Jesteśmy grupą profesjonalistów, która z pasją zajmuje się dostarczaniem rozwiązań dla biznesu z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Sprawnie operujemy w obszarze HR na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych od ponad dekady. Jesteśmy agencją doradztwa personalnego wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 9748.

Płatne staże

Wymagania

 • ukończone 30 lat
 • zamieszkanie na terenie województwa opolskiego na terenie powiatów: prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo – (osoby bierne zawodowo czyli osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne np. studenci studiów stacjonarnych, emeryci, renciści oraz osoby na urlopie wychowawczym

PREFEROWANE OSOBY:

 • zamieszkujące na obszarze Gmin: Domaszowice, Świerczów, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Lubsza i Branice
 • migranci powrotni – czyli osoby które powróciły do Polski z pobytu za granicą, które pracowały lub uczyły się i przebywały za granicą powyżej 3 miesięcy oraz posiadają obywatelstwo polskie
 • imigranci – przybyłe do Polski w celu osiedlenia się i podjęcia aktywności ekonomicznej, cudzoziemcy zamierzający wykonywać pracę na terytorium Polski posiadający zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy
 • o niskich kwalifikacjach – osoby z ukończonym wykształceniem na poziomie maksymalnie ponadgimnazjalnym (tzn. średnim, technicznym lub zawodowym)

Oferujemy

 • 3 miesięczny płatny staż zawodowy (1688,06 zł netto /miesiąc) z gwarancją zatrudnienia
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym (997,40 zł za 150 h szkolenia)
 • doradztwo zawodowe i psychologiczne 
 • pośrednictwo pracy

Dodatkowe informacje

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Fundacja Rozwoju Regionów
e-mail: biuroopole@f-rr.org
tel.: 735 206 973
biuro projektu: ul. Drzymały 20/1 Opole

Więcej informacji: http://projektancikariery.pl/projekty/kolo-ratunkowe-2/

Dołącz do wydarzenia facebook (4)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3 logo UE

APLIKUJ

Oferty pracy

Kierownik projektu

2018.05.05 - Opole; opolskie

Pracownik administracyjno-kadrowy

2018.05.04 - Opole; opolskie

Pracownik administracyjny

2018.05.03 - Opole; opolskie

Kierownik projektu

2018.04.24 - Nowy Sącz; małopolskie

Specjalista ds. rekrutacji

2018.04.23 - Nowy Sącz; małopolskie

Specjalista ds. pisania projektów unijnych

2018.04.17 - Opole; opolskie

Płatne staże

2018.03.14 - woj. opolskie;

Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń

2018.03.02 - Opole; opolskie

Specjalista ds. rozliczeń projektów UE

2018.01.08 - Opole; opolskie

Doradca zawodowy

2018.01.01 - opolskie

Koordynator pracowników z Ukrainy

2017.12.12 - Opole; opolskie

Trener

2017.06.21 - opolskie