[ Aktualne ] Skuteczna rekrutacja

Stworzyliśmy jedyny specjalistyczny test dla rekrutacji międzynarodowej którego skuteczność została potwierdzona przez naszych klientów oraz empirycznych doświadczeniach setek osób. Nasze narzędzie daje dodatkową informacje w procesie rekrutacji o kandydatach którzy poszukują zatrudnienia za granicą.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia Skutecznego Managera 2”

Druga edycja naszego autorskiego programu Akademia skutecznego managera 2 skierowana była kadry kierowniczej i przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Nasza akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększały kompetencje w zakresie m.in. kompetencji w zarządzaniu, procesów finansowych towarzyszących przedsiębiorstwu, zarządzaniu zmianami które przechodzi zespół, czy roli managera w budowaniu efektywnego i zgranego zespołu.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia sprzedaży”

Projekt skierowany był do pracowników sektora sprzedaży, chcących zwiększyć swoje kompetencje sprzedażowe i komunikacyjne oraz zwiększyć sprzedaż w swojej organizacji. Akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększają kompetencje w zakresie m.in. stosowanie technik sprzedażowych i technik wywierania wpływu i perswazji w kontekście biznesowym, określania typów klientów, zachowań asertywnych, technik negocjacyjnych.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia skutecznego managera”

Nasz autorski program Akademia skutecznego managera skierowany był do kadry kierowniczej i przedsiębiorców zatrudniającym pracowników. Nasza akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększają kompetencje w zakresie m.in. wyznaczania celów i zadań, technik negocjacyjnych, świadomości w obszarze emocji własnych i podległych pracowników, zwiększenia efektywności podejmowanych działań, a także pozyskiwania środków UE na rozwój przedsiębiorstwa.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Nowy Wymiar Zarządzania”

Nowy Wymiar Zarządzania to projekt skierowany do osób pełniących funkcje menedżerskie realizowany przez nas w drugim półroczu 2014. Celem projektu było rozwinięcie postaw i zachowań przywódczych oraz wzrost kompetencji biznesowych. Nastąpiło to poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod szkoleniowych.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Najlepsi w HR – podnosimy kwalifikacje doradców personalnych”

Najlepsi w HR to projekt skierowany do osób, pracujących w działach kadr, zarządzania zasobami ludzkimi (HR), w agencjach pracy, który realizowaliśmy na przełomie 2012/2013. Celem projektu jest rozwiniecie postaw i zachowań niezbędnych do pracy w działach HR poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod szkoleniowych. Efektem tego będzie podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Projektanci Kariery”

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób do 25 roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Projekt obejmował doradztwo psychologiczne i zawodowe oraz szkolenia. Wszystkie działania były spersonalizowane i dostosowane do uczestnika projektu.

czytaj dalej