[ Zakończone ] Projekt stażowy „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Skuteczna rekrutacja

Stworzyliśmy jedyny specjalistyczny test dla rekrutacji międzynarodowej którego skuteczność została potwierdzona przez naszych klientów oraz empirycznych doświadczeniach setek osób. Nasze narzędzie daje dodatkową informacje w procesie rekrutacji o kandydatach którzy poszukują zatrudnienia za granicą.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia Skutecznego Managera 2”

Druga edycja naszego autorskiego programu Akademia skutecznego managera 2 skierowana była kadry kierowniczej i przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Nasza akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększały kompetencje w zakresie m.in. kompetencji w zarządzaniu, procesów finansowych towarzyszących przedsiębiorstwu, zarządzaniu zmianami które przechodzi zespół, czy roli managera w budowaniu efektywnego i zgranego zespołu.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia sprzedaży”

Projekt skierowany był do pracowników sektora sprzedaży, chcących zwiększyć swoje kompetencje sprzedażowe i komunikacyjne oraz zwiększyć sprzedaż w swojej organizacji. Akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększają kompetencje w zakresie m.in. stosowanie technik sprzedażowych i technik wywierania wpływu i perswazji w kontekście biznesowym, określania typów klientów, zachowań asertywnych, technik negocjacyjnych.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia skutecznego managera”

Nasz autorski program Akademia skutecznego managera skierowany był do kadry kierowniczej i przedsiębiorców zatrudniającym pracowników. Nasza akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększają kompetencje w zakresie m.in. wyznaczania celów i zadań, technik negocjacyjnych, świadomości w obszarze emocji własnych i podległych pracowników, zwiększenia efektywności podejmowanych działań, a także pozyskiwania środków UE na rozwój przedsiębiorstwa.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Nowy Wymiar Zarządzania”

Nowy Wymiar Zarządzania to projekt skierowany do osób pełniących funkcje menedżerskie realizowany przez nas w drugim półroczu 2014. Celem projektu było rozwinięcie postaw i zachowań przywódczych oraz wzrost kompetencji biznesowych. Nastąpiło to poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod szkoleniowych.

czytaj dalej