[ Aktualne ] Projekt szkoleniowy „Język obcy i obsługa komputera – kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 300 osób (180 kobiet, i 120 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, zamieszkujących w województwie opolskim, którzy chcą nabyć podstawowe umiejętności językowe (j.angielski lub. j. niemiecki) lub nauczyć się podstawowej obsługi komputera. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca 2017 do sierpnia 2018.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Projekt stażowy „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych”

Celem projektu „Wyższe kwalifikacje szansą na sukces młodych” jest wsparcie osób młodych poszukujących pracy, objęcie każdej z tych osób indywidualną opieką specjalistów i zdiagnozowanie istniejących problemów, które uniemożliwiają płynne poruszanie się po rynku pracy. Kolejnym krokiem w projekcie będzie zaopatrzenie beneficjenta w odpowiednią i konieczną do podjęcia zatrudnienia wiedzę poprzez realizację dobranych indywidualnie szkoleń zawodowych.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Projekt stażowy „KIS w Gminie Krapkowice szansą na lepsze jutro!”

Klub Integracji Społecznej powstał we współpracy naszej firmy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach oraz Liderem Projektu – Stowarzyszeniem Miejski Klub Sportowy „SUPLES” w Krapkowicach. Udział w projekcie jest bezpłatny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami jest 60 osób bezrobotnych (35 kobiet i 25 mężczyzn), w tym 12 osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z terenu Gminy Krapkowice. Dla 20 z nich poszukujemy firm, w których odbędą staże. Uczestnicy projektu otrzymują nasze wsparcie poprzez szereg narzędzi, aby samodzielnie stanąć na rynku pracy.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Projekt stażowy „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”

Nasza partnerska organizacja Fundacja Rozwoju Regionów realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

czytaj dalej


[ Aktualne ] Skuteczna rekrutacja

Stworzyliśmy jedyny specjalistyczny test dla rekrutacji międzynarodowej którego skuteczność została potwierdzona przez naszych klientów oraz empirycznych doświadczeniach setek osób. Nasze narzędzie daje dodatkową informacje w procesie rekrutacji o kandydatach którzy poszukują zatrudnienia za granicą.

czytaj dalej


[ Zakończone ] Projekt szkoleniowy „Akademia Skutecznego Managera 2”

Druga edycja naszego autorskiego programu Akademia skutecznego managera 2 skierowana była kadry kierowniczej i przedsiębiorców zatrudniających pracowników. Nasza akademia to cykl czterech szkoleń, które zwiększały kompetencje w zakresie m.in. kompetencji w zarządzaniu, procesów finansowych towarzyszących przedsiębiorstwu, zarządzaniu zmianami które przechodzi zespół, czy roli managera w budowaniu efektywnego i zgranego zespołu.

czytaj dalej