Sytuacja na rynku pracy w sierpniu 2010

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu 2010 roku (na podstawie liczby pracujących z końca lipca br.) wyniosła 11,3% i w porównaniu do miesiąca poprzedniego spadła o 0,1punktu procentowego.   W sierpniu 2009 roku omawiany wskaźnik kształtował się na poziomie 10,8%, ale w porównaniu do lipca 2009 roku wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia […]

czytaj dalej