W październiku łatwiej o zatrudnienie

W zeszłym miesiącu liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy na Opolszczyźnie zmniejszyła się o 1058. Zgodnie z comiesięcznymi raportami Obserwatorium Rynku Pracy ostatniego października tego roku w województwie opolskim było zarejestrowanych 44399 bezrobotnych a stopa bezrobotnych wynosiła 12,1 %. Po mino niezmiennie najwyższego bezrobocia w powiecie brzeskim kształtującym się na poziomie 17,4 %, liczba bezrobotnych  […]

czytaj dalej


Zmiany dotyczące urlopu na żądanie

Organizacje zrzeszające pracodawców proponują zmianę przepisów Kodeksu Pracy i skrócenie wymiaru urlopu na żądanie z czterech do dwóch dni w roku oraz informowanie pracodawcy o chęci wzięcia wolnego na żądanie pracownik musiałby zgłosić przełożonemu najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem pracy. Zaostrzenie tych przepisów ma szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorstw, gdzie jedyny specjalista, np. psycholog przeprowadzający […]

czytaj dalej


Bezrobocie znów rośnie na Opolszczyźnie

Końcem września 2010 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 45 457 osób. W stosunku do końca sierpnia 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 785 osób, czyli o  1,8%. We wrześniu 2010 roku, odnotowano wzrost stopy bezrobocia.  Aktualnie jej wartość osiągnęła szacunkowy poziom 12,1% . W porównaniu do sytuacji z analogicznego okresu 2009 roku (wrzesień 2009) notuje […]

czytaj dalej


Nasze wynagrodzenia wzrosły

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2010 roku spadło o 0,1% względem poprzedniego miesiąca, ale w ujęciu rocznym zwiększyło się o 3,7% i wyniosło  w sumie 3403,68. Średnie zatrudnienie w przedsiębiorstwach we wrześniu 2010 roku zwiększyło się o 0,2% w stosunku do poprzedniego miesiąca, z kolei w ujęciu rocznym wzrosło o 1,8% i wyniosło […]

czytaj dalej


Umiejętności warto potwierdzać świadectwem lub certyfikatem

Ukazanie pracodawcy certyfikatu dokumentującego nasze umiejętności jest dziś na wagę złota. Niestety powiedzenie „jestem złotą rączką” już nie wystarcza… Podjęcie pracy np. w: firmie transportowej lub budowlanej raczej nie jest możliwe bez odpowiednich uprawnień, które nie są potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Firmy nie pozwalają już sobie na tego typu ryzyko ponieważ mogą w przeciwnym razie ponieść […]

czytaj dalej


Aktualne szkolenia – skąd i jak się o nich dowiedzieć?

Na terenie województwa opolskiego oferta szkoleniowa jest bardzo szeroka. Najprostszym sposobem by się dowiedzieć o aktualnych kursach jest podjęcie kontaktu z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Pracownicy WUP pomogą zainteresowanym znaleźć i jednocześnie dopasować do nich odpowiednie szkolenia, które zawsze kierowane są do konkretnej grupy osób: Bezrobotnych Kobiet lub mężczyzn po 45 roku życia Osób chcących podnieść […]

czytaj dalej


Asystent i opiekun osób starszych jako profesja przyszłości

Asystent i opiekun osób starszych to fach, który ma przed sobą przyszłość, chodź by ze względu na to, iż żyjemy w starzejącym się społeczeństwie. W związku z tym, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu dostrzegając problem realizuje projekt mający na celu pokazanie zasad opieki nad osobami starszymi. Oferta skierowana jest  dla osób bezrobotnych powyżej 45 […]

czytaj dalej


Polscy lekarze na wagę złota u Niemieckich sąsiadów

W Niemczech jest czterokrotnie więcej lekarzy aniżeli w naszym kraju. Jednak podobnie jak u  nas brakuje specjalistów. Prace tam znajdą zarówno absolwenci medycyny jak i lekarze z doświadczeniem. To że w rezultacie medycy korzystają w ofert naszych sąsiadów nie dziwi fakt, że za specjalizację w niemieckim szpitalu na wstępie dostaje się ok. 3,5 tys. euro […]

czytaj dalej